• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR

základní informace

Popis dat: Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů, ČR (dle staré metodiky).
Konečná spotřeba elektřiny v členění dle sektorů, ČR (dle nové metodiky).
Konečná spotřeba tepla v členění dle sektorů, ČR (dle nové metodiky).
Zdroj dat: ČSÚ
Jednotka:
TJ, PJ
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 1999
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i