v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA
WWW stránka indikátoru

základní informace

Popis dat: Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů, ČR (dle staré metodiky).
Konečná spotřeba elektřiny v členění dle sektorů, ČR (dle nové metodiky).
Konečná spotřeba tepla v členění dle sektorů, ČR (dle nové metodiky).
Zdroj dat: ČSÚ
Jednotka: TJ, PJ
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 1999
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i