• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 16757 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

Zpracovatel/garant: ČAS
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Tato evropská norma doplňuje základní pravidla pro produktové kategorie stavebních výrobků stanovená v EN 15804:2012+A1:2013 a má se používat spolu s touto normou.
Tato evropská norma platí pro beton a betonové prvky pro pozemní a inženýrské stavby, bez autoklávovaného pórobetonu.
Tento dokument definuje parametry, které se mají uvádět, které typy EPD (a fáze životního cyklu) se mají zahrnout, která pravidla je třeba dodržovat při vytváření inventarizace životního cyklu (LCI) a posuzování dopadů životního cyklu (LCIA) a definuje kvalitu údajů, které se mají použít při vývoji EPD.
Kromě společných částí normy EN 15804: 2012+A1: 2013 tato evropská norma pro beton a betonové prvky:
- definuje hranice systému;
- definuje modelování a hodnocení specifických charakteristik materiálu;
- definuje postupy přidělování pro procesy s více výstupy v rámci výrobního řetězce;
- definuje postupy přidělování pro opětovné použití a recyklaci;
- zahrnuje pravidla pro výpočet LCI a LCIA, z nichž vychází EPD;
- poskytuje pokyny / zvláštní pravidla pro určení referenční životnosti (RSL);
- poskytuje pokyny pro stanovení výchozích scénářů;
- poskytuje pokyny pro výchozí funkční jednotky pro betonové prvky.
Tento dokument je určen k použití buď pro posouzení od kolébky po bránu, od kolébky po bránu s možnostmi nebo od kolébky po hrob, za předpokladu, že záměry jsou správně uvedeny v popisu hranic systému.
V kontextu staveb přináší prohlášení od kolébky po hrob komplexnější pochopení dopadu na životní prostředí souvisejícího s betonem a betonovými prvky.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 16757 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
TISK
i