• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)


Popis dokumentu:

Publikační rozhraní Informačního Systému Statistiky a Reportingu (ISSaR) nabízí prezentace statistických dat o stavu a vývoji životního prostředí v České republice. Pro Ministerstvo životního prostředí systém provozuje CENIA. 

Indikátory v metodickém dokumentu

Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Doprava
Financování ochrany životního prostředí
Klimatický systém
Lesy
Odpady a materiálové toky
Příroda a krajina
Stav evropsky významných typů přír. stanovišť – 2006, 2012
Indikátor běžných druhů ptáků
Průmysl a energetika
Půda a zemědělství
Vodní hospodářství a jakost vody
Ovzduší
TISK
i