v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník
ISO 37100:2016 - Sustainable cities and communities - Vocabulary

Gestor: ISO - International Organization for Standardization
Rok zpracování: 2016
Web k dokumentu

Popis dokumentu: Tento dokument definuje pojmy týkající se udržitelného rozvoje v komunitách, infrastruktury chytrých komunit a souvisejících témat.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Indikátory budou doplněny
ISO 37100 Udržitelná města a komunity - Slovník
TISK
i