v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO/NP 37122 - Udržitelný rozvoj komunit - Indikátory pro chytrá města
ISO/NP 37122 - Sustainable development in communities: Indicators for Smart Cities [v přípravě]

Gestor: ISO - International Organization for Standardization
Web k dokumentu

Popis dokumentu: Očekávaný rok schválení - 2018
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Indikátory budou doplněny
ISO/NP 37122 - Udržitelný rozvoj komunit - Indikátory pro chytrá města
TISK
i