v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů (2018)

Gestor: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Zpracovatel/garant: MMR
Rok zpracování: 2018
Web k dokumentu

Popis dokumentu: Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů vychází z původní Metodiky Konceptu inteligentních měst. Metodika byla aktualizována ve spolupráci s členy PS pro Smart Cities a s Ing. Jakubem Slavíkem, MBA – Consulting Services.

Uvededné indikátory jsou tzv. "Výsledné indikátory pro oblast energetiky" (příloha B 8 Metodiky).

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů (2018)
TISK
i