• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Návrh koncepce zavádění smart city opatření v energetice města Písek (2018)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu:
Město se systematicky a komplexně aktivně věnuje problematice Smart City a v rámci oblasti energetiky plánuje opatření jako vyhledání dalších příležitostí pro využití EPC projektů, např. pro veřejné osvětlení; energetické zpracování kalů; revitalizaci centrálního zásobování teplem.

Zásadní aktivitou směřování vývoje města je za pomoci využití synergie mezi inteligentními udržitelnými budovami a chytrou sítí (Smart Grid / mikrogrid) vybudování energeticky plusového bloku a čtvrti jako prvního pilotního projektu svého druhu v ČR.

Definice inteligentní budovy (Smart Building)
Nejedná se pouze o zelenou budovu, či pouze automatizovanou budovu. Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob či výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Je zasazena do kontextu místa, který spoluvytváří. Základem chytré budovy jsou tedy 4 pilíře udržitelnosti, které jsou zároveň i čtyřmi pilíři, se kterými pracuje metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ vyvíjená na ČVUT v Praze.

Definice chytré energetiky (Smart Energy)
Koncept chytré energetiky spočívá v aplikaci mikrogridu obsluhujícího definovanou oblast, ve které jsou jak výrobci, spotřebitelé, tak akumulace energie. Mikrogrid je napojen na nadřazenou energetickou soustavu. Inteligentní řízení umožňuje minimalizovat zátěž soustavy, resp. může ji pomáhat vyvažovat. Tj. v případě velkých odběrů dávat do sítě energii a v případě přebytků energie v síti zvýšit odběr.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Návrh koncepce zavádění smart city opatření v energetice města Písek (2018)