v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP (2019) [v přípravě]
Headline indicators for the sustainability assessment of the "ORP" cities

Gestor: NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu:

Soubor tzv. klíčových indikátorů pro města ČR je založen na datech z veřejně dostupných databází (ČSÚ, ÚZIS, MD, MŽP ad.), ideálně na tzv. open datech. Tyto indikátory mohou sloužit jako nástroje pro sledování a event. i porovnávání kvality života v obcích a městech ČR, pro realizaci vertikálního propojení mezi úrovněmi veřejné správy, pro zviditelnění problematiky UR na místní úrovni atd. Klíčové indikátory jsou vybrány na základě několika kritérií - kromě dostupnosti dat z veřejných zdrojů to je také existence dat pro celou ČR, reprezentativnost pro dané téma UR, periodicita a správnost. Tyto indikátory se budou testovat pro obce III. úrovně (obce s rozšířenou působností – ORP).

Každý indikátor v Sadě klíčových indikátorů je popsán informacemi ve shodné struktuře, kterou naleznete ve vzorovém indikátorovém (metodickém) listu  ZDE.  

TISK
i