• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Systém poskytování veřejných služeb musí být efektivní a odpovídat místním podmínkám. Doložení reagování na změny k předcházení nedostatků ve fungování služeb a úřadu nebo plýtvání kapacitami.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje provádění průběžného či pravidelného monitorování. Veřejné služby zahrnují ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby ad.
Poznámka ke zdroji dat:
Materiály předkládané gesčními odbory do jednání Rady a Zastupitelstva města a přijímaná usnesení
Jednotka:
Bez jednotky (ano/ne)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i