• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.2.B Orientace na občany / zákazníky

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení využívání všech dostupných prostředků pro aktivní komunikaci s občany / zákazníky při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Informační a správní servis města pro občany na MěÚ a u řízených organizací města.
Jednotka:
Bez jednotky (ano/ne)
Frekvence zjišťování dat: 2x ročně
TISK
i