• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Téma dostupnosti veřejných ploch a služeb je považováno za důležité v rámci kohezní politiky EU a chystané Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+. Indikátor řada českých měst již sleduje.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje dostupnost místních veřejných parků, prostranství a služeb v okruhu do 300 metrů od bydlení.
Poznámka ke zdroji dat:
Územně analytické podklady a územní plán v GIS
Jednotka:
% obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
loading
loading
TISK
i