• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.3.A Orientační ekologická stopa

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - konkrétní hodnota ekologické stopy nepřesahující biologickou kapacitu území ČR, tedy 2,7 ha na obyvatele.

Kromě orientačního výpočtu je doporučeno i provedení podrobného výpočtu ekologické stopy.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje tzv. ekologickou stopu, tedy množství zdrojů, které spotřebováváme a odpadů, které produkujeme, přepočítané na plochu potřebnou k zajištění daných aktivit.
Poznámka ke zdroji dat:
Sdělení MěÚ –  komunikace ke sledování ekologické stopy města s organizací zabývající se výpočtem ekologické stopy apod.
Jednotka:
tzv. globální ha/os.
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i