• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.3.C Emise CO2 a energetický management

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - existuje na úrovni obce energetický management (resp. energetický manažer) a emise CO2 nemají stoupající tendenci (alespoň u budov a majetku, který může město ovlivnit), v dlouhodobějším horizontu pak obec „kopíruje“ přijaté závazky na národní, resp. mezinárodní úrovni, tedy např. snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20%, bude-li takový závazek přijat.

Lze využít ECI indikátor – Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje emise oxidu uhličitého a energetický management města (obce) jako ukazatel pozitivního či negativního příspěvku ke klimatické změně.
Poznámka ke zdroji dat:
Archiv MěÚ – tiskové zprávy, dokument Energetická koncepce města, pracovní smlouva energetického manažera, software pro sledování dat ve veřejných budovách, databáze spotřeby energie u jednotlivých příspěvkových organizací.
Jednotka:
t/rok (tuny vypouštěného oxidu uhličitého za rok, v oblasti energetického managementu bez jednotky)
TISK
i