• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

16.4.1 Existence metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na úrovni přesahující úroveň jednotlivých obcí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Ministerstvo pro místní rozvoj
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Existence metodiky je předpokladem pro vzájemnou koordinaci územního a strategického plánování.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor sleduje, zda existuje aktuální metodika (nebo metodiky) určující způsoby vzájemné koordinace mezi dokumenty územního plánování a strategického plánování, a to na úrovni větší než obec a zpravidla*) menší než kraj.

*) S výjimkou případu hl. m. Prahy, kde je potřeba koordinace pro území hl. m. Prahy a jejího okolí.
Frekvence zjišťování dat: Ověření existence aktuální metodiky pravidelně v periodě průběžného vyhodnocení ČR 2030
TISK
i