• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

19.1.1 Podíl integrovaných strategií obcí III. stupně obsahujících problematiku změny klimatu

Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo pro místní rozvoj
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Předpokladem pro zvládnutí klimatické změny je fakt, že začne být uznávána jako problém na lokální úrovni a místní rozvojové strategie budou ve svých řešeních navazovat na vládní strategické a koncepční materiály v této oblasti. Vzhledem k vysokému počtu obcí (přes 6000) není realistické očekávat, že všechny obce budou disponovat vlastní rozvojovým dokumentem, proto se indikátor omezuje na obce s rozšířenou působností (ORP).

Pro vyhodnocení lze využít informační systém Databáze strategií a pro klimatickou změnu na úrovni městských a obecních plánů a strategií zřídit zvláštní příznak v dosud existující sadě deskriptorů.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl integrovaných, resp. rozvojových strategií obcí III. stupně obsahujících problematiku změny klimatu (adaptace i mitigace) na celkovém počtu lokálních strategií platných pro obce s rozšířenou působností (ORP)
Jednotka:
Podíl (v %)
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj, město, obec
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i