• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

19.2.1 Tepelný ostrov města

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Urbanizační procesy představují významné antropogenní zásahy do klimatického systému a vedou k vytvoření odlišných klimatických podmínek. Města tak mají vyšší teplotu vzduchu ve srovnání s jejich okolím, anomálie teploty má roční i denní chod, nejvíce jsou městem ovlivněny minimální denní teploty.

základní informace

Správce: CENIA - česká informační agentura životního prostředí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Přepočet radiačních hodnot na °C z termálních pásem družice Landsat 8, na jejímž základě bude identifikován rozsah tepelného ostrova města. Tepelný ostrov bude identifikován jako anomálie cca 2 °C od okolní oblasti. Analýza bude zpřesněna na základě dat z meteorologických a klimatických stanic a dat krajinného pokryvu a využití území ze Služby Copernicus pro monitorování území (CORINE Land Cover, HRL, Urban Atlas). Data budou vztažena na územní jednotky vycházející z dat RSO tak, aby bylo možné vyhodnotit množství obyvatel zasažených tepelným znečištěním ve městech.
Jednotka:
Km2
Časová dostupnost dat (časová řada): Není k dispozici, od roku 2016
Frekvence zjišťování dat: Jednou za 3 roky
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Data budou vztažena na územní jednotky vycházející z dat RSO tak, aby bylo možné vyhodnotit množství obyvatel zasažených tepelným znečištěním ve městech.
TISK
i