v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

2.1.2 Podíly 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy

Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Umožní sledovat vývoj mzdové nerovnosti ve společnosti.

základní informace

Odpovědnost: ÚŘAD Ministerstvo práce a sociálních věcí
Definice a metodika stanovení indikátoru: Ukazuje polarizaci trhu práce na podílech 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy.
Jednotka:
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1996
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika, kraj
Mezinárodní porovnatelnost: Indikátory světového rozvoje (Světová banka), Eurostat
Frekvence zjišťování dat: Čtvrtletně (příp. ročně)
TISK
i