• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.1.2 Podíly 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Umožní sledovat vývoj mzdové nerovnosti ve společnosti.

základní informace

Odpovědnost: ÚŘAD Ministerstvo práce a sociálních věcí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Ukazuje polarizaci trhu práce na podílech 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy.
Jednotka:
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1996
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika, kraj
Mezinárodní porovnatelnost:
Indikátory světového rozvoje (Světová banka), Eurostat
Frekvence zjišťování dat:Čtvrtletně (příp. ročně)
TISK
i