• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.3.B* Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zastavitelné ploše

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Omezovat rozšiřování zástavby do volné krajiny, směřovat k využívání
pozemků v zastavěném území

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Porovnáním zastavěných pozemků v původním
územním plánu a v jeho změně zjistit, kolik
pozemků je nově zastavěno (v m2 celého
pozemku, na kterém je umístěna novostavba RD)
- odlišit, které nově zastavěné pozemky jsou v
zastavěném území a které v zastavitelných
plochách. Zjištění pomocí GIS
Frekvence zjišťování dat:Vhodnější v delším období (3 roky, případně dle aktualizací ÚP)
TISK
i