• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

22.3.1 Zapojení České republiky do mezinárodních platforem na evropské a globální úrovni, kde je projednávána problematika koherence politik

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Účast České republiky v platformách, které se věnují koherenci politik, je jedním ze základních předpokladů napomáhajících k prosazení sledování a naplňování koherence politik na úrovni Evropské unie, ve vnějších politikách EU a na globální úrovni.

základní informace

Správce: ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor sleduje, do jaké míry se Česká republika zapojuje do mezinárodních platforem na evropské a globální úrovni určených pro sledování koherence politik.
Jednotka:
Seznam platforem, do kterých je Česká republika zapojena
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i