• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

24.2.2 Podíl/počet strategických dokumentů připravených v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Ministerstvo pro místní rozvoj
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobá efektivita vládnutí: Strategické uvažování jako jeden z klíčových předpokladů soudržnosti veřejných politik, zejména v čase

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor 1.3.9. SRRVS: „Podíl/počet strategických dokumentů připravených v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií. Bude také sledován rozsah aplikace Metodiky a počet organizací/institucí používajících Metodiku. Budou také zkoumány strategické dokumenty, které jsou již schválené pro potřeby jejich příp. revize.“

V hodnocení indikátoru budou využity také výstupy analýzy strategických dokumentů.
Jednotka:
ANO/NE, výstupový indikátor
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2017
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i