• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

26.1.1 Počet přihlášek do European Public Sector Awards

Poskytovatel indikátoru: Úřad vlády
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobá efektivita vládnutí: Pokud bude v české veřejné správě rozšířena kultura inovací, měla by se projevit v jejich přelévání na evropskou úroveň; umožňuje brát v potaz různé úrovně veřejné správy; umožňuje sdílení zkušeností na evropské úrovni.

základní informace

Odpovědnost: ÚŘAD Úřad vlády
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet přihlášek do European Public Sector Awards www.eipa.nl/en/topic/show/&tid=282; aktuálně
www.epsa2015.eu/

Kvalitativní aspekt: Počet cen v jednotlivých kategoriích a podoba inovace
Jednotka:
Počet přihlášek
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2007
Mezinárodní porovnatelnost:
EU
Frekvence zjišťování dat:Jednou za dva roky, nejbližší 2017
TISK
i