• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

26.3.1 Konzultace návrhů veřejných politik s dotčenými subjekty

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Úřad vlády
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita vládnutí: Deliberace jako předpoklad pro účinnost veřejné politiky a zároveň cesta k posilování legitimity zvolených řešení

základní informace

Správce: ÚŘAD Úřad vlády
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Procentuální podíl projednaných návrhů, které Komise RIA doporučila s kladným stanoviskem

Konzultace s dotčenými subjekty je v procesu RIA povinná. Jedním z důležitých nástrojů k tomuto účelu je DataKo.

Kvalitativní aspekt (zajistí OUR): Jednou za dvouleté hodnotící období bude pro každé ministerstvo vybrán jeden vládou projednaný návrh, relevantní cílům strategického rámce Česká republika 2030, a bude prozkoumán proces jeho konzultace do větších podrobností.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2017 (kvalitativní aspekt od 2019)
Frekvence zjišťování dat: Ročně (kvalitativní aspekt jednou za dva roky)
TISK
i