• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Nejvyšší maximální denní 8hodinový klouzavý průměr koncentrace ozonu v průměru za 3 roky

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Zdroj dat: ČHMÚ
Jednotka:
μg/m­3
Časová dostupnost dat (časová řada): roky 2014-2016
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Frekvence zjišťování dat: 3 roky
TISK
i