• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3136 Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem ČR kraj

základní informace

Popis dat: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti zahrnuje nově hlášené případy pro každý pojistný vztah zvlášť. Vykazují se nově hlášené případy pracovní neschopnosti ve sledovaném období na základě hlášení o počátku pracovní neschopnosti nemocensky pojištěných osob. Za případy pracovní neschopnosti pro nemoc jsou považovány všechny nemoci a úrazy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).
Odpovědnost: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ - VDB


2012201320142015
ČESKÁ REPUBLIKA 1 226 869 1 331 477 1 314 790 1 563 458


Porovnání krajů v jednotlivých letechVývoj v jednotlivých krajích

2012201320142015
hlavní město PRAHA 266 781 292 582 300 870 351 744
KRAJ JIHOČESKÝ 69 508 76 649 73 823 88 389
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 131 044 142 841 136 269 159 819
KRAJ KARLOVARSKÝ 28 409 29 473 30 099 35 765
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ 57 148 59 726 56 914 67 734
KRAJ LIBERECKÝ 47 620 52 419 51 154 60 126
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 133 085 144 675 139 285 165 433
KRAJ OLOMOUCKÝ 53 634 60 292 58 429 74 438
KRAJ PARDUBICKÝ 54 914 58 489 58 367 70 613
KRAJ PLZEŇSKÝ 73 769 76 373 77 329 93 282
KRAJ STŘEDOČESKÝ 118 988 130 747 130 254 153 159
KRAJ ÚSTECKÝ 81 986 86 954 85 441 100 481
KRAJ VYSOČINA 0 0 54 134 65 589
KRAJ ZLÍNSKÝ 58 711 64 115 62 422 76 886
Průměr krajů 90 431 98 103 93 914 111 676

TISK
i