• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

4.3.1 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – čtenářská gramotnost

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Částečně mapuje kvalitu vzdělávacího systému. Cílem je mít co nejméně žáků s nízkou úrovní (úrovně 0 a 1) a co nejvíce žáků s vysokou úrovní (úrovně 5 a 6) čtenářské gramotnosti.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl žáků podle úrovní čtenářské gramotnosti v testu PISA na celkovém počtu žáků
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2000
Mezinárodní porovnatelnost:
OECD
Frekvence zjišťování dat: Jednou za tři roky
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle úrovně čtenářské gramotnosti, pohlaví
TISK
i