• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení aktivit obce při zpracovávání strategických plánů obce.
Cílová hodnota – realizace vyhodnocení (binární kritérium: ano/ne).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jakým způsobem obec zpracovává strategické dokumenty
Poznámka ke zdroji dat:
Data MÚ,
Popis systémů.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: Dle doby platnosti dokumentu
TISK
i