• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor vyjadřuje převod strategického plánování do konkrétních realizací, proto je klíčový.
Ideálně též indikovat počet subjektů a partnerských organizací zapojených do preventivních aktivit (případně počet či odhadovaný počet zúčastněných osob při preventivních akcích).

Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
K dispozici na webu města
Jednotka:
počet akcí
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
loading
loading
TISK
i