• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy

(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý ukazatel vývoje nemocnosti na skupinu onemocnění, tvořících nejčastější příčinu úmrtnosti české populace. Vzhledem k významu je dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze  sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech hospitalizovaných z těchto příčin v obci celkem a dle věkových kategorií a pohlaví.

Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let+ odborná interpretace
Jednotka:
počet hospitalizovaných osob
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
loading
loading
TISK
i