• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

5.3.2 Průměrný a mediánový plat/mzda lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Znázorňuje úroveň ohodnocení zdravotnických pracovníků.

základní informace

Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Průměr a medián platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví
Jednotka:
Časová dostupnost dat (časová řada): Do roku 2013 (pouze průměr), od roku 2016 (lze i medián)
Mezinárodní porovnatelnost:
OECD
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Plat/mzda, specializace, druh poskytovatele
TISK
i