• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

5.3.3 Počet lékařů a nelékařů na 1 000 obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazuje míru jednoho druhu kapacity zdravotnického systému.

základní informace

Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet lékařů a nelékařů (přepočet na plné úvazky) na 1000 obyvatel
Jednotka:
Počet plných úvazků na 1000 osob
Časová dostupnost dat (časová řada): Ano
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj
Mezinárodní porovnatelnost:
OECD
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): počty celkem a dle vybraných oborů
TISK
i