• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.G Kojenecká úmrtnost

(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel obce ve vztahu k reprodukčnímu  zdraví a zdraví nejmenších dětí. Je dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 1000 živě narozených dětí lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze  sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových úmrtí v obci v daném roce.

Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
Jednotka:
počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i