• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.2.A Spolupráce s místními podniky

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Význam indikátoru spočívá v doložení činnosti obce z hlediska její možné role jako aktivního koordinátora socioekonomických aktivit v území. Obec by měla průběžně a korektně komunikovat s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Zápisy ze společných jednání a jejich vyhodnocení
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i