• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Tento indikátor zahrnuje nejen aktivity přímo organizované obcí, ale rovněž i další akce, které byly obcí částečně podpořeny či jen umožněny. Jedná se zejména o podporu místních výrobků, tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Příslušná obec (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x za 2 roky
TISK
i