• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení přípravy strategie obce v oblasti vzdělávání jako prostředku pro systematické a efektivní vzdělávání v oblasti UR.

Cílová hodnota – existence strategie VUR v obci a způsob jejího vyhodnocování

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak obec zajišťuje přípravu systematické práce v oblasti VUR.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MÚ

Analýza dokumentů systematické činnosti v oblasti VUR v rámci obce – monitoring a vyhodnocování potřeb v oblasti vzdělávání, strategie VUR v dalším období.

Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x za 2 až 3 roky
TISK
i