• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.C Výdaje na kulturu

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zjištění, kolik financí plyne na kulturu celkově, kolik z toho na městské kulturní organizace a kolik na granty dostupné i pro jiné subjekty, dále zjistit výši kulturních výdajů na 1 obyvatele. To vše v horizontu posledních 3 let.

Výdaje budou posouzeny z hlediska benchmarkingu (srovnání s dalšími městy ČR podobné velikosti).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje výši a strukturu výdajů na kulturu, a to jak ve vztahu k celkovému rozpočtu města, tak k počtu obyvatel. Zkoumá také strukturu výdajů na kulturu, podíl výdajů na vlastní organizace a na granty, na živou kulturu a kulturní dědictví.
Poznámka ke zdroji dat:
Tabulka, kde budou uvedeny následující položky v časovém horizontu posledních 3 let:
- Celkové výdaje města
- Počet obyvatel
- Výdaje na kulturní příspěvkové organizace - provoz a investice zvlášť
- Grantové výdaje na kulturní akce (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)  
- Dotace na činnost nezávislých kulturních organizací
- Výdaje na péči o kulturní dědictví (grantové výdaje, jiné)
- Výdaje na kulturní akce a organizace
- Výdaje na umělecké vzdělávání z rozpočtové kapitoly kultura a dalších, investice a provoz zvlášť)
Jednotka:
Finanční částka vyjádřená v korunách (celkem, na 1 obyv., event. jako % z rozpočtu obce)
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i