• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Pro koho je grantový systém otevřený - pro městské/obecní organizace, neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby…
Jak probíhá výběr (nominace) členů nezávislé komise? Je složení komise konzultováno/podporováno místní komunitou? Jaký je podíl nezávislých odborníků v komisi?
Jak probíhá výběr soutěžních projektů (např. kritéria, bodový systém apod.) Jak je složitá žádost o grant? Jakým způsobem probíhá? (papírově, online...)
Probíhá zpětná evaluace podpořených projektů?

Cílová hodnota -  zveřejňované podmínky a seznamy podpořených projektů

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje, zda je město otevřené pro přijímání žádostí o podporu projektů zaměřených na historické kulturní dědictví a tradice.
Poznámka ke zdroji dat:
Veřejně vypisované grantové/dotační řízení s předem formulovanými pravidly pro posuzování.
Odkaz na stránky podpořených projektů, výzvu, podmínky a kritéria výběru, složení výběrové komise.

Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i