• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města.

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor mapuje možnosti občanů uplatňovat podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města atd. Indikátor tak vyjadřuje úroveň politické kultury, respektive možnosti a účast občanů na vytváření podoby města, ve kterém lze předpokládat, že se jim bude i dobře žít, pokud budou zohledněny jejich zájmy a potřeby.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Uveďte konkrétní příklady zapojování občanů do veřejné diskuze, např. kampaně, diskuze s odborníky (i v místním tisku). Příklady řešení požadavků občanských iniciativ, které např. brání některým záměrům města.
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i