• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje, zda město vytváří dostatečně kvalitní prostor pro spontánní setkávání občanů a zda je tento prostor rozšiřován (event. i další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Vznik nových  a revitalizace stávajících veřejných míst, kde se lidé spontánně setkávají.  
Poznámka ke zdroji dat:
Obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky, městské parky, květinová výzdoba aj. Uveďte příklady praxe ve městě.
Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny (např. počet) nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x za 2-3 roky
TISK
i