v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.1 Efektivita využívání zdrojů

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Hodnocení materiálové produktivity a náročnosti je komplementární k analýze oddělení křivek zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru: Materiálová náročnost vypočítaná jako poměr domácí materiálové spotřeby (DMC) a HDP a převrácená hodnota materiálové produktivity vypočítaná jako HDP/DMC
Jednotka: kg/Kč, Kč/kg
Mezinárodní porovnatelnost: EU
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i