• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Běžné druhy ptáků

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Popis dat: Běžné lesní druhy ptáků, běžné druhy ptáků zemědělské krajiny, všechny běžné druhy ptáků.

Index početnost druhů (1982=100)
Zdroj dat: neuveden
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 1982
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i