• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Biologická rozmanitost - Využívání půdy vyjádřené v m2 zastavěné plochy.

základní informace

TISK
i