• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Celková produkce odpadů v ČR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Zdroj dat: CENIA, ČSÚ
Jednotka:
tis. t, kg/obyv., rok
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2009
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i