v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Celková produkce odpadů v ČR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA
WWW stránka indikátoru

základní informace

Zdroj dat: CENIA, ČSÚ
Jednotka: tis. t, kg/obyv., rok
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2009
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i