• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Čistá výroba tepla podle druhu zařízení v ČR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Popis dat: Čistá výroba tepla podle druhu zařízení, ČR (dle nové metodiky).
Čistá výroba tepla podle druhu zařízení, ČR (dle staré metodiky).
Zdroj dat: ČSÚ
Jednotka:
TJ, %
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2000
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i