• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

07 Hrubá míra celkového přírůstku obyvatelstva

základní informace

TISK
i