• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Emise skleníkových plynů: Podíl zdrojů pro vybrané roky

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Zdroj dat: neuveden
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 1990
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i