• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

04 Kvalita dálničního a železničního napojení aglomerace na ostatní aglomerace a evropské metropole

Téma: Doprava
Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)

základní informace

TISK
i