v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Město organizuje podpůrné mediální akce, podpůrné programy a vytváří nástroje pro změnu chování k udržitelné energetice a stavebnictví

základní informace

Jednotka: počet informačních kampaní /rok
TISK
i