v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Město sleduje spotřebu energie a emise CO2 vyprodukovaného na území města (např. v podobě ekologické stopy – viz ECI)

základní informace

Jednotka: MWh/rok t CO2/rok
TISK
i