• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Město sleduje spotřebu energie a emise CO2 vyprodukovaného na území města (např. v podobě ekologické stopy – viz ECI)

základní informace

Jednotka:
MWh/rok t CO2/rok
TISK
i