• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Odpad - celková roční produkce odpadu (podle druhů) a nebezpečného odpadu vyjádřená v tunách nebo kilogramech

základní informace

TISK
i