• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

% of adult population engaging in moderate and / or vigorous physical activity once a week through sports, fitness and recreation (leisure).

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Sport and SDG Indicators (2020)

základní informace

TISK
i